Hvordan lage en blogg på treiderdesign.com

HVORDAN LAGE DIN EGEN BLOGG/WEBSIDE Å lage en blogg på treiderdesign.com er ganske enkelt. Klikk på “Register” i menylinjen øverst og fyll ut skjemaet. Under BLOG DETAILS Merk,Yes, I’d like to create a new site –  og skriv inn navnet påbloggen din. På treiderdesign.com lages det ikke subdomener med ditt navn først, som f. eks. minblogg.domene.no, men en egen blogg […]

Hvordan registrere Graphisoft-Archicad og ADOBE

Hvordan registrere deg på Graphisoft og Adobe. For Archicad så registrerer deg på: https://myarchicad.com/ Klikk inn som student på høyre side og registrer deg. Du får da tilgang til en 30 dagers versjon. Viktig at du velger Norsk versjon for at du skal få samme oppsett og biblioteker som vi har på skolen. I løpet av de kommende 30 dagene […]

Golden Ratio

Her finner du noen ord og illustrasjoner om Det Gyldne Snitt johnrowlandwood_gyldne_snitt  

Om blogging på Treider Design

Blogg i utdanningen Treiderblogg er en samling med blogger og websider for for studenter og lærere ved Treider Design. Her kan kan du finne oppgaver, fagartikler, studentarbeider og omtaler m.m. Dette gjør vi fordi det er nyttig for en selv, for medstudenter, lærere og andre som er interessert i å følge med hva som foregår på Treider Fagskoler. Det er ingen klare regler […]

Blogg i utdanningen

Alle kan blogge! Bloggen er lett tilgjengelig, har lav brukerterskel og kan raskt og enkelt oppdateres.  Den kan være offentlig eller lukket for en gruppe og en bestemmer selv, hvem og hvor mange som skal eie den.  Det er motiverende og engasjerende å bruke blogg i undervisning, både som en fargerik formidlingsarena og aktiviserende læringssituasjon. Vi har blogget faglig på […]

Hvordan finne gode bakgrunnsbilder til bloggen din.

Artikelen er hentet fra http://www.wpbeginner.com/ Many WordPress themes are now coming with full screen, parallax, and multiple backgrounds support. Due to this web design trend, one of our readers asked if we knew of resources to find high quality background images. In this article, we will share how to find free and beautiful background images to use on your WordPress site. […]

Ny fagskolelov gir studiepoeng!

Ny fagskolelov gir studiepoeng og flere rettigheter for fagskolestudenter Treider Fagskoler har jobbet aktivt for å endre rammevilkårene for fagskolestudentene, og var med i utbedringsarbeidet «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» (Meld. St. 9 – 2016-2017). Den 25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning». Den nye fagskoleloven trer i kraft 1. juli 2018. ​Den nye loven er en […]

Hvordan sette Featured Image i en Blogg-post

Featured Image, også kjent som utvalgte bilder eller miniatyrbilder, er en mye brukt funksjon i WordPress. I dag har de fleste WordPress-themes,

©2020 Treider Design

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar