FAGSKOLEUTDANNINGER I DESIGN

TREIDER DESIGN tilbyr flere unike og fremtidsrettete studier innen design. Dersom du velger å ta en ettårig fagskoleutdanning innen design vil du få kunnskaper som kvalifiserer til jobb innen Mediedesign, 3D Design og Animasjon,Interiør og Retail Design. Det vektlegges mye arbeid med relevante verktøy og digitale ressurser fremfor forelesninger og lesesal. Profesjonelle fagpersoner er tilgjengelige og jobber sammen med deg i klasserommene.

DESIGN THINKING

Det har skjedd mye innenfor design i Norge de siste 10 år. De fleste bedrifter har blitt mer bevisste på viktigheten av god design. Det blir brukt på en helt annen måte i dag enn tidligere. Nye begreper som DESIGN THINKING innen industrien fører til stor oppblomstring i den norske designbransjen. Verdiskapingen og sysselsettingen innenfor de kreative næringene er følgelig nå blant de bransjer som øker mest.

INNOVATIV OG NYTENKENDE

På TREIDER DESIGN er vi innovative og nytenkende. Vi holder oss oppdatert og følger med i utviklingen. Skolen har i dag unike og fremtidsrettede studier innenfor høyst aktuelle bransjer. Begreper som visuell kommunikasjon har blitt utvidet til å omfatte VR, AR, MR og 360 til bruk i arkitektur og utstillingsdesign, spill og interiør, undervisning, web, styling m.m. Motion Capture og 3D-printing benyttes innen de fleste utdanningene på TREIDER DESIGN.
GRID THINKING benyttes i alle sammenheng. Dette skaper stolthet og modighet hos studenter og ansatte, noe som styrker vår posisjon blant de beste designskolene.

 

Treider Design Collage

PORTFOLIO

Med en utdannelse fra TREIDER DESIGN står du godt rustet til å delta i utformingen av bransjer som er i stadig utvikling. I løpet av studiet tilegner du deg breddekunnskap gjennom både kreative og merkantile tilnærminger. Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av en PORTFOLIO som samler arbeidene dine. Etter endt utdanning er portfolioen et verdifullt redskap i jobbsøkerprosessen.

JOBB

Aktuelle områder å søke jobb er innenfor utstillingsdesign, Retail Design, Interiør, innholdsproduksjon for alle typer medier, produktutvikling, Film, journalistikk og PR samt styling innenfor ulike arenaer. Alle utdannelsene ved TREIDER DESIGN går over ett år og gir 60 fagskolepoeng.

SØKNAD

Skolen praktiserer rullerende opptak. Det taes inn studenter så lenge det er ledige studieplasser dersom søker er kvalifisert for opptak. På skolen er det klasseromsundervisning med fokus på et tilrettelagt læringsmiljø og personlig oppfølging og utvikling. Veiledning og tett kontakt mellom student og lærer er et kjennetegn for skolen.

WEB 

TREIDER DESIGN sin eksterne møteplass er på treiderblogg.no. Her finner du studentenes og lærernes blogger. Ikke minst kan du se på nivået på studentarbeidene.
Du finner informasjon om TREIDER DESIGN og utdanningene på treider.no.
Ressurser og bransjeinfo finner du på tredesign.com.

©2020 Treider Design

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar