Blogg i utdanningen

Treiderblogg er en samling med blogger og websider for for studenter og lærere ved Treider Design. Her kan kan du finne oppgaver, fagartikler, studentarbeider og omtaler m.m. Dette gjør vi fordi det er nyttig for en selv, for medstudenter, lærere og andre som er interessert i å følge med hva som foregår på Treider Fagskoler.

Det er ingen klare regler for hva en blogg kan inneholde, men som regel er det en nettside med et personlig tilsnitt. Den er godt egnet til å raskt formidle bilder, video og tekst. En av bloggens styrker er at hvert innlegg i bloggen har et kommentarfelt som inviterer til dialog med leseren. På denne måten kan bloggen være et nyttig verktøy for faglige diskusjoner og i kommunikasjon med studentene.

Innen undervisning har bloggen mange fortrinn og kan for eksempel brukes som et skrivepedagogisk tiltak for dialog, som læringslogg eller til refleksjonsnotater. Undervisere kan også bruke bloggen som en kommunikasjonskanal til studentene. Legge ut oppgaver og kompendier og studenter kan greit legge inn oppgavebesvarelser og kommentarer.

Innleggene i en blogg publiseres i en omvendt kronologisk rekkefølge og får dermed en akutalitetskarakter. For å strukturere innholdet kan man merke hvert innlegg med kategorier og emneord som gir en automatisk tematisk sortering av innleggene.

En strukturert og innholdsrik blogg er et godt pre i forbindelse med jobbsøk.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2020 Treider Design

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar