Ny fagskolelov gir studiepoeng!

Ny fagskolelov gir studiepoeng og flere rettigheter for fagskolestudenter Treider Fagskoler har jobbet aktivt for å endre rammevilkårene for fagskolestudentene, og var med i utbedringsarbeidet «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» (Meld. St. 9 – 2016-2017). Den 25. mai 2018 vedtok Stortinget «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning». Den nye fagskoleloven...

Continue reading

©2020 Treider Design

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar