Uncategorized

“Det vakre uendelige” – utstilling og oppgave

Vi har jobbet med trend forecasting og fått innsikt i PEJ sin rapport for 2020. Rapporten tar for seg 4 stiler og i vår juleutstilling skulle vi tolke en av disse stilene, “Divine Soul”. Vi jobbet i par og min makker og jeg endte opp med denne installasjonen. Her kan du lese litt mere om vår prosess og hvor vi hentet vår inspirasjon. Det Vakre Uenedelige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar