Dette var en styling til skolen som skulle brukes i oppgaven – SMALL LIVING