Stilhistorie

Stilhistorie

Egypt (3300 f.kr)

 • Gudestatuer, hieroglyfer, pyramider
 • Pyramidene- gravmonumenter. 100 000 slaver, 20 år.
 • Arkitektur: Lite forandreinger, landskapet. Formet arkitekturen, lite opptatt av rom, mye opptatt av masser.
 • Kunst: Mennesker fremstilt i profil, betydningsfulle i større målestokk

Bysantisk (400-1500)

 • Øst-Roma
 • Interiør over eksteriør
 • Arkitektur: Kuppler, apsis, Materialer fra game bygg dannet nye strukturer, Hagia Sopfia, ingen planregler

Romansk (1000-1200)

 • Vest-Roma
 • Lite dekor
 • Arkitektur: Rundbuer. Massive murvegger, få vindu. Norske stavkirker.

Gotisk (1150-1550)

 • Middelalderen
 • Arkitektur: Spissbuer. Ny konstruksjon. Større helhet. Mye dekor. Stigende naturalisme

Renessanse (1400-1600)

 • Leonardo Da Vinci
 • Se natur og menneske slik det var
 • Arkitektur: Gjenskape tapt arkitektur fra middelalderen. Klassiske søyler, buer, hvelv. Proposisjoner, naturalisme, innovasjon, matematikk.

Barokken (1600-1700)

 • Reaksjon mot strenge prinsipper i renessansen.
 • Gud sentral
 • Store dimensjoner og linjer, ornamenter. Dynamisk
 • Detaljer, pompøst, dramatikk

Rokokko (1750-1790)

 • Barokkens symmetri, men lettere
 • Ingen hensikt eller budskap
 • Ikke Gud
 • Arkitektur: Strebelse etter illusjon- ingen klare overganger

Empire (1800-1820)

 • Designet for å tegne paralleller mellom Napoleons riket og store, gamle imperier
 • Reaksjon mot Rokokko
 • Slottet
 • Stramme former, rene plan, enkelt, naturlig

Shaker 

 • Ingen ornamenter eller unødvendig pynt
 • “Shaker-sekten”- Selvprodusering
 • Godt håndtverk, solid, enkelt, rent, spartansk

Jugend/ Art Nouveau (1895-1905)

 • Moderne og ungdommelig
 • Reaksjon mot fabrikkprodusering
 • Haugesund, Barcelona
 • Flytende, organisk.
 • Feminint

Art Deco (1920-1930)

 • Agressive sikksakkmønstre
 • Luksus, champagne, verdifulle møbler
 • Miami, T-banestasjoner
 • Maskulint

Funsjonalisme (1920-1940)

 • Fokus på det gylne snitt
 • Høyhus arkitektur. Takterasser. Åpne løsninger. Byer i sin helhet. 
 • Le Corbusier

Surrealismen

 • Ubevisste og innstinkte opplevelser
 • Hallusinasjoner
 • Dop og drømmer
 • Ulike gjenstander i overraskende sammenhenger

Modernisme (1945-1900)

 • Frank Wright
 • Etter 2 vk
 • Forminske klasseskillet etter krigen

Postmodernisme (1900)

 • Alt har lik verdi
 • Former uten hensikt
 • Ironi, folkelig, formeksperiment
 • Oppbrudd fra modernismen og tradisjon