Stilhistorie

Dette er et stort tema som inneholder så mye som en egentlig ikke tenker på til dagelig, men når man ser rundt seg er det overalt til en hver tid.

Helt fra Egypt 3300f.kr til i dag.

Egypt hadde en tidsperiode på over 2000 år, vi kan si at det er delt inn i 4 tider. 1 Pre-dynastik ca 3 000 før vår tidsregning
2 Dynatisk tid ca 3 000 til 2700 før vår tidsregning
3 Det midt riket 2700 til 1550 før vår tidsregning
4 Det nye riket 1550 til 1050 før vår tidsregning

Noe som var interesant var at kvinner var juridisk likestilt, kvinnene kunne skilde seg hvis det var ønskelig. Dem kunne ha bedrifter og fri økonomi. Kvinner og menn brukte sminke for å skåne seg mot solen, sminken var som regel laget av kobber. Det ble brukt parykker for de som var rike, middelklassen hadde langt hår eller rotte hale. En farao kunne aldri vise håret sitt. All denne kunnskapen vi har fra denne tiden kommer gjennom gravfunn .

Bilderesultat for farao egypt

Dette er skatter som kommer fra gravfunn fra Farao Tutankhamon, tegninger som er på veggen gjør det også enklere for oss å skjønne hvordan de levde på den tiden. Egypt var kjent for hvor langt de hadde kommet i vitenskapen, med pyramider og hvordan de bygde slottene til faraoene.

 Hellas og Roma

146f.kr til 330e.kr

Dette er en epoke som har mye å si for hvordan andre epoker utvikler seg, også for hvordan samfunnet vi lever den dag i dag.

Hellas var nøkkelprovinsen i øst, for Romerne var påvirket av den greske kulturen. Fra grekerne arvet romerne byggeteknikk, tempel som skulle videreutvikle til Basilikaen.

Søyler ble en viktig del av den greske kulturen, for praktiske årsaker og estetiske.

Doriske søyler – buer utover for at det skulle se større ut en det faktisk var, de står rett på bakken, det er ikke noe pynt.
Joniske – de står ikke rett på bakken, de har litt dekorasjon på toppen. Disse finner vi på universitet i Oslo, samt slottet. Disse søylene er ikke like på alle sider.
Korintiske – Det er mye dekorasjon på dem, de ser også like ut fra alle sider. Dette ble foretrukket av romeren.

Romansk stil – felles trekk ved krikebygg i det vestlige Europa i det 1000 og 1200 årene. Buer, søyler, massive murvegger med få og små åpninger, massive pilarer og sparsom dekor.
Noe som er et kjennetegn i denne periodene er rundbuer over portaler og vinduer.

Gotisk stil – Det var den stilen som dominerte det katolske vest – europa i middelalderen som igjen var fra 150 til 1050.

Under gotisk stil så ble buer i taket mye brukt, mye av det for praktiske grunner.  Ofte så kombinerte  de spissbuer, ribbekrysshvelv og strebebuer på en ny måte. Strebebuene er en bue som leder trykket i et hvelv bort fra murene og til buen.

 

Renessanse – var på slutten av 1300 til 1500 tallet.
Renessanse betyr gjenfødelse, for nå ble antikken (Hellas og Roma) hentet opp igjen. Renessansen begynte i nord Italia og jobbet seg til sentrum i Roma. Under denne epoken kommer også svartedøden til Europa, på begynnelsen av 1300 -1400 tallet. Det medfører mange dødsfall og på grunn av at de bodde tett på hverandre var den mange som ble smittet av pesten. De første store i kunstnergenerasjonen i den tidlige renessanse var Donatello (1386–1466) i skulptur, Filippo Brunelleschi (1377–1446) i arkitektur
Masaccio (1401–1428) i maleri.
Den nye filosofien så bort fra middelalderens skille mellom kristent og hedensk med utgangspunkt i en filosofi hvor alt var gjennomsyret av Guds kraft: naturen var Guds skapelse og et speilbilde av Guds tanke, og derfor ble kunsten et speilbilde av den guddommelige sannhet.
Det er mange kjente kunstner som kommer fra denne tiden samt da Vinci, Michelangelo og flere.
Bilderesultat for Renessanse epokerRelatert bilde

Barokken – 1600 til 1700 tallet
Blir en reaksjon på Renessansen, nå skal det bli mer fokus på utsmykninger og hvordan folk var kledd, hvordan det så ut. Som et resultat av Barokken får vi også Rokokko som er en gren ut fra Barokken.

Barokk: Overdådig, pompøst. solkongen, eller Ludvig den 14 er et symbol på barokken.

• Mens barokken er dramatisk og seriøs er rokokko noe roligere og ikke så kontrastfylt. Rokokko er lettere og mer lekent. Gull, hvitt og pasteller.

• Speilsalen i Versailles er et godt eksempel på rokokko stil. Da brukte man speil i større grad for å maksimalisere. Mens palasset i seg selv er typisk barokk stil.
Mye av hvordan Barokken var kan illustreres mye med bilder.
Barokken

Rokokko

Empire – 1800 til 1820.                                                                Bierdmeier 1860
– Minimalistisk                                                                                 – mer levelig
– Ville stramme inn fra Barokken                                           – Mer for det vanlige folk og Rokokken.

Bilderesultat for empire 1800 til 1820

 

 

 

 

Jugend 1895 til 1905

Jugend stil- Tyskland
Art Nouveau stil – Frankrike
Modernismo – Spania
Paris Salon dÀutomne – utstilling 1910
Avantgarde painters

Ålesund og Haugesund er to norske byer som kan ser denne stilen mer utpreget. 
Wiliam Morris er grunnlegger av Nouveau, men mye av det er inspirert avJohn Ruskin.

Art Deco 1920 til 1930 
denne stilen er mer dekorative enn den er funksjonell, Emile Jacques Ruhlmann, fransk designer. 

Funksjonalismen 1920 til 1940
Rene former og arkitekt for folket 

Noen navn fra denne stilen:

 • Frank Lloyd Wright
 • Oliver Hill 1887-1968
 • Elsie de Wofe 1865-1950
 • Betty Joel 1896 – 1985
 • Jean-Michel Frank 1895 – 1941
 • Eleanor Brown 1891- 1991
 • Michael Taylor 1927 – 1986
Surrealisme
page148image1000

• Ordet surrealisme betyr over realiteten eller utover realiteten

• Den søkte menneskets
egen virk

Modernismen

page149image560

 • Modernismen er en retning i arkitekturen som oppsto omkring 1920, den fikk gjennomslag i Norden i 1930-årene, og har vært dominerende innenfor arkitektur i mesteparten av 1900-tallet.
 • Retningen omfatter flere forskjellige stilarter,
  hvorav funksjonalismen var den viktigste i 1930-årene
 • Modernismen oppsto i Europa i tiden etter første verdenskrig som en reaksjon på 1800-årenes historisme
 • Arkitekter ønsket en stil som bedre uttrykket
  den moderne kultur som preget gjenreisningen etter krigen og ville bidra til sosial utjevning.
 • Modernistisk arkitektur måtte tilpasse seg den industielle masseproduksjonen som gjode det mulig å bygge flere og bedre boliger.
 • Det resulterte i geometriske former uten overflødige ornamenter.

Postmodernismen

• Joseph paul d`uro s196
• Joe colombo – s 205
• Memphis group and abraxas s 206

page165image2136