Skip to toolbar

Biblioteker i ArchiCAD

Biblioteker
Alle objektene man bruker i ArchiCAD ligger i biblioteker. Bibliotekene er av formatet GDL og LCF (endelsen på filnavnet). Disse bibliotekene inneholder objekter som møbler, vinduer, dører, lys osv. Når man installerer ArchiCAD så følger det med noen biblioteker, men etter hvert som man lærer seg programmet så ønsker man å ha mulighet til å lage flere forskjellige typer møbler og andre objekter.

Mange møbelprodusenter legger ut sine møbler som GDL biblioteker på internett slik at man har mulighet til å laste de ned og bruke de i programmet for å få et bedre utvalg. Man har mulighet for å lage simple objekter fra bunnen av selv.

Mer informasjon og linker til GDL biblioteker på:
http://www.graphisoft.com/downloads/parametric_objects.html

Søker man på “download GDL library” i en søkemotor på internett (f.eks. Google) så får man opp en rekke treff der man kan laste ned biblioteker.

Plasseringen av GDL biblioteker.
Dersom du laster ned eller kopierer et bibliotek, skal det plasseres på følgende plassering på harddisken på en Mac : Applications\Graphisoft\ArchiCAD 22\Bibliotek 22 (pr. ver. 2018)
På en PC er plasseringen C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 22\Bibliotek 22 BimObjects

BimObjects
På nettsiden BimObjects kan man laste ned en app til ArchiCad hvor man enkelt kan laste ned en mengde modeller når man trenger de.
Gå til: http://info.bimobject.com/archicad-app
Installer BIMobject App’en. Start ArchiCad på nytt. Følg instruksjonene for å komme til nettsiden for registrering og få kode til å aktivisere App. Trykker man på første knapp i Appen så kan man søke etter det man måtte trenge. Aktivisere biblioteker. Under finner du en del linker til gratis BIM-objekter. De første linkene inneholder mange nettsider med objekter.

Flere og flere produsenter lager nå 3D filer vi kan bruke, så det er egentlig bare å søke etter BIM eller CAD filer.
Formatene vi jobber mest med og som er enklest å importere er:   .gsm   .3ds  .skp    .dwg
Hvordan aktivere Biblioteker
Under File -> Libraries and Objects -> Library Manager kan man administrere hvilken biblioteker som skal være aktive. Dersom man har biblioteker liggende andre steder på harddisken kan man aktivisere de ved å klikke på Add og deretter finne frem til rett mappe. Når alle bibliotekene er lagt til klikker man OK for å fullføre.

Leave a comment

Your email address will not be published.