Skip to toolbar
Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage en underlagstegning med tittelfelt, en Master eller en mal.
Denne Masteren eller malen er det grunnlaget alle de andre tegningene skal legges på.
NAVIGATOR
NAVIGATØREN ER OPPDELT I FIRE DELER Denne paletten gjør det mulig å navigere i prosjektet på en rask måte, samt effektivt å hente ut informasjonen fra modellen.

1. Project Map:

Det gir en oversikt over alle tegninger inne i prosjektfilen. Når en ny tegning lages (etasje, snitt, detalj etc.) vil den automatisk vises her

2. Wiew Map:

Her er tegningssettet som inneholder visninger av modellen (plan, snitt, fasade, 3D etc.) med lagrede innstillinger (målestokk, etasje, zoom, laginndeling og visningsvalg)

3. Layout Book:

Her er layouter for hele prosjektet

4. Publisher Set:

Her defineres tegningssettet for å få dem ut på rask måte (print, plott, lagring)

(Se bilde nedenfor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Project Map: den dukker alltid automatisk opp i alle filer når man starter et nytt prosjekt, og er en oversikt over alle tegninger i prosjektet. Innholdet utvider seg når man lager nye etasjer, snitt, fasader, detaljer etc. Dobbeltklikker man på en etasje, vil man få vist denne med de lag, målestokk og innstillinger som sist var i bruk i programmet. Dette er tilfelle så lenge man står i visningen Project Map.

2. View Map: man bruker tegningssett som inneholder lagrede views (visninger) av modellen. Et view inneholder innstillinger for hvordan en tegning skal se ut. Dette sørger for at views alltid har riktig visning og at det er lett å komme tilbake/bruke riktig tegning i de riktige situasjonene. Det er tre grunner til å bruke view: – Plassere tegninger i layoutboken (riktig visning på utskift) – Eksport til andre filformater (like tegninger ved hver eksport) – God arbeidsflyt (jobbe i riktig tegning) Det ligger ferdig definerte tegningssett med views fra forskjellige faser av prosjektet. Dette gjør det raskt og enkelt å bruke riktig view. Skisse/forprosjekt, byggemelding, arbeidstegninger, salgstegninger etc.

3. Layout book:

Layoutboken inneholder ark (layouter) som man plasserer tegninger på. Alle ark må ha en mal. En tegning som er plassert på et ark blir kalt en drawing.

4. Byggemelding: inneholder tegning av fasader, plantegning, snitt etc. Byggemelding er en melding til kommunen om at man skal bygge et hus. Byggemelding skal brukes på bygg og tilbygg hvor bruksarealet eller bygd areal ikke er større en 50m2. Byggemelding kan brukes når elevene skal få godkjenning til å kunne få mulighet til å bygge huset sitt.

 

 

Her er mer om Layout Book og Utskrift _ Master Layout
2007-10-17 Hefte 3 Tittelfelt og Layoutbook

Leave a comment

Your email address will not be published.