Skip to toolbar

CineRender-motoren har en funksjon som du kan bruke til å gjengi bilder som ligner skala modeller. Dette alternativet sammen med Sketch rendering-motorens funksjoner kan også være nyttig når du skal lage skjematiske bilder i de tidlige stadiene av designprosessen:

1. Velg Engine: CineRender by MAXON i PhotoRendering Settings vinduet.

2. Fjern Sky Visibility under Render Settings | Detailed Settings |Environment | HDRi Sky.

3. Klikk på boksen ved siden av alternativet White Model under Render Settings | Detailed Settings | Effects.

4. Klikk på PhotoRender Projection-knappen for å rendre bildet.

Leave a comment

Your email address will not be published.