Skip to toolbar


Rendering er den prosessen datamaskinen utfører for å regne ut det endelige 3D-bilde. I ArchiCAD kan du velge blant 3 forskjellige “renderingsmotorer” som alle gir forskjellig resultat. Vi skal først og fremst fokusere
på “renderingsmotoren” CineRender by Maxon som er den som gir mest realistisk resultat.

I denne PDF-fila kan du se hvordan:
ArchiCAD Rendering

Leave a comment

Your email address will not be published.