Skip to toolbar

ArchiCAD – Surface Painter Tool

 Surface Painter Tool lar oss bytte farge på objektene våre i 3D vinduet ved å dra fargene fra paletten og rett over på objektene. Surface Painter Tool fungerer kun i 3D.

Surface Painter Tool finner vi under Window -> Palettes -> Surface Painter eller under Document -> Creative Imaging -> Surface Painter eller med ikonet til høyre nederst i Quick Option Bar. l vinduet som dukker opp ser vi alle materialene og fargene våre på venstre side. På høyre kan vi se de materialene som er i bruk på et valgt objekt dersom vi har et objekt valgt. Øverst på venstre siden har vi knappene som vi bruker for å føre over materialene. Under malingspenselen kan vi velge om vi skal føre over materialet en gang og til et objekt før markøren går over til vanlig pil eller Continuous som lar oss føre over materialet til flere objekter og flater.

©2018 Birkeland/Faanes

ArchiCAD – Materialer

Man kan skifte farge og overflate på de aller fleste objektene i  ArchiCAD. Enkleste måten å skifte fargen på vegger og gulv er ved å markere objektet og klikke inn på malingspenselen i Info boksen  på toppen av skjermen. Se mer om infoboks nedenfor.
Deretter kan man klikke på veggikonene  nedover ettersom man ønsker å endre farge på innsiden, kantene  eller yttersiden. Velg farge i feltet bak ikonet. Andre objekter som møbler kan justeres inne i innstillingene. Høyreklikk over et objekt og velge det første valget i menyen Object Selection Settings. På  byggeelementer som vegger og gulv/tak finner man fargen under Model, på møbler og andre objekter ligger fargeinstillingene under 3D-representasjon og overflater som vi får opp ved å klikke på menyen på høyre side i innstillingsvinduet.

OBS! Hvis du ikke finner malingspenselen i infoboksen må du sette markøren mellom infoboksen og planvinduet. Markøren endres til et “slide”-symbol.

Klikk og dra mellom panelene og det vises fler opsjoner i infoboksen.
Infoboksen endres etter hvilket verktøy som er valgt i Tool Palletten.
I dette tilfellet er Wall-Tool valgt.

 

Surfaces Settings
Ofte ønsker man å lage sine egne materialer. I ArchiCAD kan man blant annet bestemme  hvordan et materiale skal påvirkes av lys, om det skal være gjennomsiktig, om det skal  være blankt og hvordan tekstur det skal ha. Klikk på Options->Element Attributes->Surfaces,  eller på penselen nede  i bunnen i ArchiCAD. Surfaces Settings er vinduet hvor man lager egne eller endrer på eksisterende materialer.  I det aller øverste feltet kan vi velge et materiale som allerede eksisterer og bruke det som et utgangspunkt til å lage et nytt materiale. For å ikke overskrive det eksisterende materialet klikker vi ALLTID på New for å lage en kopi av materialet før vi begynner å endre på innstillingene. Gi det nye materialet et fornuftig navn.
Under “Engine Settings:” bruker vi CineRender by MAXON.

Her ser du forskjellen på presentasjonen av f.eks. “Metall-Rustfritt stål” for
Basic Engine 


og for
CineRender by MAXON

 

Nå kan vi begynne å justere på innstillingene som forandrer materialet. En kort forklaring hva de gjør:

Color:
Her kan vi endre farge ved å dobbeltklikke på feltet bak color. Under Texture kan man velge Image. I vinduet som dukker opp kan du enten velge tekstur under Bibliotek20 -> Overflate katalog 20 -> Overflate katalog -> [img] Textures eller ved å klikke på toppen “Load Other Object…” og from File Dialog Box dersom du vil hente inn egne bilder som tekstur. Når du har funnet frem og valgt bildet du ønsker å bruke klikker du OK. Størrelsen på teksturen bestemmes på Size øverst til venstre på Cinerender Settings. Mix Strength lar deg blande teksturen og fargen under Color sammen.

Transparency (Gjennomsiktighet)
Brightness bestemmer gjennomsiktighet på materialet, glass f.eks. vil ha høy verdi her. Refraction er brytning av lyset i glasset, glass har som regel verdi 1,333, vann har 1,5. Blurriness kan gjøre glasset litt uklart, f.eks. frostet glass.
Luminance med Brighness og Color kan man tilføre lys til materialet.  Reflectance bestemmer om objektet skal være blankt og reflektivt.

Det finnes mye info om Surfaces og Rendering på Net Her er en nyttig artikkel på http://www.weareenzyme.com/custom-surface-textures-in-cinerender-archicad/

 

 

 

 

 

Og her en artikkel av Svetlana Kravchenko – arkitekt.

 

 

 

 

 

VIKTIG: Når vi er ferdig med materialet må vi klikke på Match Settings og velge Update Internal Settings from CineRender for at innstillingene på materialet skal oppdateres i arbeidsvinduet.

 

©2018 Birkeland/Faanes

ArchiCAD – Bilder i ramme, TV-skjerm eller Digitale enheter.

Når du vil lage en rendering av et hjem eller et annet interiør, vil du noen ganger ha bestemte bilder hengende på veggen. Eller du trenger en TV-skjerm eller en digital skjerm i et rom. Bilde, TV og Digital Skjerm objekter er innebygde deler i ARCHICAD biblioteket. Hvis du plasserer dem, vises de med et standardutseende.
Bildet viser et bilde, TVen og den digitale skjermen er slått av. Du kan bytte ut bildet med ditt eget på følgende måte:

 

1- Velg ObjectTool og mappa Dekorasjon og Bilde.

2. Plasser bildet/objektet på et egnet sted i rommet.

 

3. Åpne library Manager og dobbeltklikk på Embedded Labrary. Jeg kalte mappa mi CADimageWF.

4 Maker bildet, hæyreklikk og åpne Object Selection Settings. Under Innstillenger Bilde velger du Type og Dimensjoner. Marker bruk egendefinert bilde. Her kan du også velge hva slags ramme og tykkelser du vil bruke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du settings Box For TV Og Digital Skjerm

Avhengig av størrelser og proporsjoner må du kanskje justere på andre parametre for disse.

 

©2018 Birkeland/Faanes

ArchiCAD – BIMobjekter

Biblioteker i ArchiCAD

Biblioteker
Alle objektene man bruker i ArchiCAD ligger i biblioteker. Bibliotekene er av formatet GDL og LCF (endelsen på filnavnet). Disse bibliotekene inneholder objekter som møbler, vinduer, dører, lys osv. Når man installerer ArchiCAD så følger det med noen biblioteker, men etter hvert som man lærer seg programmet så ønsker man å ha mulighet til å lage flere forskjellige typer møbler og andre objekter.

Mange møbelprodusenter legger ut sine møbler som GDL biblioteker på internett slik at man har mulighet til å laste de ned og bruke de i programmet for å få et bedre utvalg. Man har mulighet for å lage simple objekter fra bunnen av selv.

Mer informasjon og linker til GDL biblioteker på:
http://www.graphisoft.com/downloads/parametric_objects.html

Søker man på “download GDL library” i en søkemotor på internett (f.eks. Google) så får man opp en rekke treff der man kan laste ned biblioteker.

Plasseringen av GDL biblioteker.
Dersom du laster ned eller kopierer et bibliotek, skal det plasseres på følgende plassering på harddisken på en Mac : Applications\Graphisoft\ArchiCAD 22\Bibliotek 22 (pr. ver. 2018)
På en PC er plasseringen C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 22\Bibliotek 22 BimObjects

BimObjects
På nettsiden BimObjects kan man laste ned en app til ArchiCad hvor man enkelt kan laste ned en mengde modeller når man trenger de.
Gå til: http://info.bimobject.com/archicad-app
Installer BIMobject App’en. Start ArchiCad på nytt. Følg instruksjonene for å komme til nettsiden for registrering og få kode til å aktivisere App. Trykker man på første knapp i Appen så kan man søke etter det man måtte trenge. Aktivisere biblioteker. Under finner du en del linker til gratis BIM-objekter. De første linkene inneholder mange nettsider med objekter.

Flere og flere produsenter lager nå 3D filer vi kan bruke, så det er egentlig bare å søke etter BIM eller CAD filer.
Formatene vi jobber mest med og som er enklest å importere er:   .gsm   .3ds  .skp    .dwg
Hvordan aktivere Biblioteker
Under File -> Libraries and Objects -> Library Manager kan man administrere hvilken biblioteker som skal være aktive. Dersom man har biblioteker liggende andre steder på harddisken kan man aktivisere de ved å klikke på Add og deretter finne frem til rett mappe. Når alle bibliotekene er lagt til klikker man OK for å fullføre.

Flyers

Vi ser dem hver dag – i posten, på jobb eller på skolen, på oppslagstavler, i butikkvinduer m.m.

Flyers. Flygeblader.

Papir som ofte havner i søpla, trampet på eller begravet under en haug med regninger. Men hvis de gjør jobben sin (les: har blitt designet godt), bør flygebladene få oppmerksomheten din og kanskje til og med få deg til å handle (delta i denne store åpningen, benytte deg av tilbudet, kjøpe billetter til denne konserten – eller du får ideer ).

Her er 50 eksempler på noen bra Flyers.