Skip to toolbar

Når du åpner en ny post er det sparsommelig med informasjon på den nye siden.
Det står kun “Start writing or type / to choose a block”.

Klikk på teksten og begynn å skriv. Det kommer en editor til syne hvor du kan gjøre noen valg. Utforsk denne og du vil se en del muligheter for å editere tekst, sette inn bilder, video, slideshow etc.
Til høyre finne du flere valg for å formatere tekst og utseende.

Sett inn bilde i tekst ved å velge klikke på +tegn etter block eller til høyre for en ny
tom Block.

Det er i hovedsak det som skal gjøres for å lage et innlegg på bloggen din.

Klikk Publish eller Update for å lagre/publisere.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *